Özel Sağlık Sigortası Kapsamında Doğum Teminatı

Doğum için özel sağlık sigorta yaptırmaya gerek var mı?
Bu sorunun tek bir cevabı yok elbette. Zaten gereklilik de ihtiyaca göre belirlenen bir olgu olması nedeniyle öncelikle ihtiyacın ne olduğunu belirlemek gereklidir. Doğum maliyetini düşürmek midir ihtiyaç? Yoksa maliyeti uzun süreli bir ödeme programına dökebilmek mi? Ya da doğacak bebeğin sağlığına dair bir güvence almak mı? Bunların hepsinden daha başka bir şey mi?

İlk bilinmesi gereken şey;
Sigorta nedir?
Sigorta, gerçekleşmesi muhtemel olan, yani hiç gerçekleşmeyecek (%0) ile kesin gerçekleşecek (%100) durumlar arasında kalan risklere karşı güvence veren bir sistemdir. Gerçekleşme ihtimali %0 dan %100 e doğru yükseldikçe, o poliçe için ödenmesi gereken prim de artacaktır.Doğum konusunu düşündüğümüzde, bunun bir olasılık işinden ziyade, planlı ve gerçekleşmesi bireylerin inisiyatifinde olan bir olgu olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bir takım sağlıksal nedenlerden dolayı yaşanacak olumsuzlukları konunun dışında tutuyorum. Dolayısıyla aslında doğum, bir riziko değildir ve sigortaya konu olmaması gerekir görüşündeyim. Fakat hem sigortalılar hem de sigorta şirketlerinin bir orta yolda buluşması ve doğumun da özel sigortaya konu olması sağlanmıştır.

Bekleme süresi varmış. O nedir?
Bekleme süresi, özel sağlık sigortalarında, bazı büyük hastalıklar ile ilgili tazminat talep edebilmek için, poliçe başlangıç tarihinden itibaren geçmesi gereken süreyi ifade eder. Doğum teminatı için de bekleme süresi uygulaması vardır. Fakat uygulamanın şekli şirketten şirkete farklılık gösterebilir. Örneğin bir şirket “doğum ile ilgili her türlü fatura talebi için 1 sene bekleme süresi uyguluyorum” derken, bir başkası “hamile kalınmasına dair 6 ay bekleme süresi uyguluyorum” diyebilir. Her iki durumda da zaten doğum operasyonu otomatik olarak bir sonraki poliçe dönemine kalacaktır.

Aslında işin özünde, doğum operasyonuna ilişkin giderlerin, yenilenen 2 poliçeden karşılanması esastır diyebiliriz. Bunun altında yatan matematik de, sigorta şirketince, ihtimal olmaktan çıkmış bir tazminat ödemesine ilişkin masrafların en azından belli bir kısmının sigortalıdan prim olarak tahsil edilmesidir.

Hamileliğe dair kontroller nasıl çalışıyor?
Hamileliğin başlamasından itibaren yapılacak rutin kontrollere ilişkin teminat da şirketten şirkete farklı çalışmaktadır. Kimi şirketlerde DOĞUM adı altında tek bir teminat verilip, hem kontroller ve testler hem de doğumun kendisi bu teminattan karşılanmaktadır.

Kimi şirketlerde ise DOĞUM ve RUTİN KONTROLLER diye iki ayrı teminat sunulmaktadır. Teminatların limit ve katılım payları uygulamaları da, ortak teminat ya da ayrı ayrı sunulan teminatlar olması durumuna göre, ilgili teminattaki uygulama esaslarında belirtildiği gibi olacaktır. Teminatlar tablosunda açık bir şekilde belirtilmiş olmalıdır. Bekleme süresi konusu da burada bir farklılık yaratabilmektedir. Bazı şirketlerde yer alan 3 ay – 6 ay – 9 ay bekleme süresi uygulaması, bu sürenin bitiminden sonraki süre için rutin kontrollere ilişkin faturaların ödeneceğini yönünde şekillendirilmiş olabilmektedir. Teminatların çalışma şekli de yine poliçede açık bir şekilde yazılmış olmalıdır.

Yeni doğan bebeğin hakları
Yeni doğan bebek, belli bir süre içinde, primi ödenerek poliçeye dahil edildiğinde bazı özel haklara sahip olabilmektedir. Bu hakların başında elbette Ömür Boyu Yenileme Güvencesi/Garantisi verilmesi gelmektedir. Bahsettiğim kavramın özel sağlık sigortaları açısından ne derece önemli olduğunu, daha önceki yazılarımı takip edenler hatırlayacaklardır.

Grup sağlık poliçeleri
Tüm bu anlatılanlardan farklı olan poliçeler de söz konusu olabilir. Bazı şirketler çalışanlarına Grup Sağlık Sigortası yaptırıyorlar. Çalışanlar o şirkette çalıştıkları sürece bu poliçeye sahip oluyorlar. Grup sağlık sigorta poliçesi yaptıracak olan şirketin yöneticileri, talep ettikleri sözleşme şartlarını sigorta şirketine iletirler. Sigorta şirketleri de o şartlara göre fiyatlama yapar. Böylece o poliçe şartları, sadece o şirkete ait sağlık sigortası için oluşturulmuş olur.

Bazı durumlarda doğum ile ilgili avantaj sağlayabilen grup sağlık sigortalarının sağladıkları avantaj kadar dezavantajları da vardır. Fakat bu yazımın konusunu oluşturmadığı için onu daha sonra detaylı bir yazı olarak paylaşırım. Yeni evlenen çiftlerin özellikle çok araştırıyor olduğu doğuma ilişkin sağlık sigortası başlığını ana hatlarıyla aktarmaya çalıştım. Daha detaylı bilgi almak isteyenler sorularını iletirlerse memnuniyetle yanıtlarım. Güzelliklerle dolu günler dilerim.

Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir