KONUT VE İŞYERİ SİGORTALARINDA DEPREM MUAFİYETİ

Deprem riski sigorta şirketleri açısından hep ayrı değerlendirilmektedir. Bunun sebebi bir deprem olayı yaşandığında, vereceği zarar bireysel olmamakta, geniş bir alanda eşzamanlı oluşmaktadır. Sigorta şirketleri de zarara uğrayan tüm sigortalıların hasarlarını azami şekilde gidermek durumunda olacağı için, mali açıdan çok büyük rakamlar söz konusu olmaktadır.

Aynı zamanda deprem riski, bir doğa olayı olması ve meydana gelme sıklığı açısından sigorta şirketlerinin tazminat ödemelerini yoğun yaptıkları bir risk grubudur. Muafiyet uygulamaları ile, belli rakamlara kadar tazminat talebinde bulunulmaması amaçlanmaktadır. Tabii sigortalılar açısından da primlerin daha kabul edilebilir seviyelerde tutulmuş olmaktadır.

Konut ve işyeri sigortaları için deprem hasarları muafiyet uygulamaları birbirinden farklıdır. İkisini de ayrı ayrı anlatmaya çalışacağım…

Konut Sigortaları
Konut sigortalarında bina ve eşya kavramları birbirinden farklı değerlendirilir. Bina ve eşya kavramlarının, sigortacılıkta ne anlama geldiğini daha önceki bir yazımda detaylı bir şekilde ifade etmiştim. Deprem hasarları için konut sigortalarında; bina için, bina sigorta bedelinin %2 si oranında, eşya içinse eşya sigorta bedelinin %5 i oranında bir muafiyet uygulanır.

Bu şu demektir; Poliçede belirtilen bina bedeliniz ne ise, onun %2sine denk gelen tutara kadarki hasarları sigorta şirketi karşılamayacaktır. Örneğin bina sigorta bedeliniz 120.000.-tl ise, bunun %2 lik kısmına denk gelen 2.400.-tl ye kadar deprem hasarlarınız sigorta şirketi tarafından ödenmeyecektir. Daha yüksek hasarlardan da bu tutar düşülerek ödenecektir. Aynı hesaplama eşya sigorta bedeli içinde de %5 oranı ile yapılacaktır.

İşyeri Sigortaları
İşyeri sigortalarında iş biraz daha karışık hesaplanmaktadır. Öncelikle sigortacı ile sigortalı hasarı %80 ve %20 oranında paylaşmaktadır. Yani olası bir deprem hasarında sigortacı, hasar miktarının %80’inden sorumludur. Bu sorumlu olduğu kısım üzerinden de, tarafların birlikte karar verdikleri bir oranda (genelde %2, %5, %10 oranları kullanılmaktadır.) muafiyet uygulanmaktadır. Rakamsal örneklerle daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Diyelim ki bir işletmenin bina sigorta bedeli 300.000.-tl ve demirbaş sigorta bedeli de 80.000.-tl olsun. Deprem muafiyet oranının da %2 olarak belirlendiğini varsayalım. İlk önce hem bina hem de demirbaş için ayrı ayrı muafiyet tutarlarını bulmamız lazım.

Bina için sigorta şirketinin sorumlu olduğu tutar 300.000 x %80 = 240.000.-tl
Muafiyet tutarı ise 240.000 x %2 = 4.800.-tl

Bu demektir ki, sigorta şirketinin sorumlu olduğu %80 lik kısım için 4.800.-tl ye kadar bir hasar ödemesi yapılmayacaktır. 40.000.-tl lik bir hasar oluşması senaryosunu değerlendirdiğimizde:

Sigortacının sorumlu olduğu kısım 40.000 x %80 = 32.000.-tl
Bu rakamdan muafiyet tutarını düştüğümüzde 32.000 – 4.800 = 27.200.-tl sigortalının alacağı tazminat miktarıdır.

Bu hesaplamanın aynısı demirbaşlar içinde yapılacak ve muafiyet tutarı:
80.000 x %80 x %2 = 1.280.-tl olarak belirlenecektir.

Bununla beraber bir önemli detay da, geçen her bir 72 saatlik süre, muafiyet uygulamasınının yeniden yapılacağı süre dilimidir.

Başta da belirttiğim gibi, bu muafiyet uygulamaları, olası bir deprem hasarının yol açacağı geniş alanlı zararlarda, herkese azami tazminat ödemesinin yapılabilmesi için gereklidir. Bununla birlikte yine belirttiğim üzere, muafiyet uygulaması, sigortalılarca ödenmesi gereken primi, daha makul seviyelerde tutan bir etkendir.

Özellikle işyeri poliçelerinizde teklifleri karşılaştırırken verilmiş olan deprem muafiyet oranlarına dikkat edin. Daha yüksek muafiyet oranı, primi aşağı çekerken, yapılacak kesinti miktarını da arttıracaktır.

Hasarsız, mutlu günler.

Özgür Muharrem Şişik
Sigorta Danışmanı
ozgur@kavramsigorta.com.tr

Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir