EĞİTİM SİGORTASI

Çocuklarımızın iyi bir geleceğe sahip olması adına onlara yapabileceğimiz en önemli yatırım iyi eğitimler görmelerini sağlamaktır. Bunun için de ülkemiz eğitim şartları gereği, ciddi bir maddi kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır.

Detaylara hiç girmeden, sadece iyi bir okulda okumak, sanat ve sporla uğraşmak temel kalemleri dahi oldukça yüksek bir bütçe gerektirmektedir. Buna bir de ailesinden uzakta okumak durumunda olan çocuklar için ev masrafları da eklendiğinde rakam çok daha yükseliyor. Hem anne hem babanın çalıştığı ailelerde iş bir nebze daha kolay. Ebeveynlerden birinin çalışmadığı durumlarda ise genelde ekonomik açıdan oldukça zorlayıcı.

Hepimizin bildiği bu gerçekleri daha fazla anlatmaya gerek duymuyorum. Ben konuya sigortacı gözüyle bakarak “beklenmedik ve planları bozan bir olayın yaşanması ihtimalini” de hesaba katmaya çalışacağım. Ve bu ihtimale karşı sigorta sektörünün sunduğu ürün olan eğitim sigortasına değineceğim.

Eğitim sigortası nedir?
Eğitim sigortası, bir çocuğun eğitimi için gerekli kaynağı sağlayan kişinin hayatını kaybetmesi, ya da sakatlanması nedeniyle çalışamayacak duruma gelmesi durumunda, çocuğun eğitimi için gerekli kaynağın sağlanmasını sürdüren bir sigortadır.

Temel platformu ferdi kaza sigortaları ve hayat sigortalarıdır. Bu iki sigorta arasındaki farkları daha önce başlı başına bir yazı olarak yazdığım için şimdi kısaca değineceğim.

Ferdi kaza sigortaları; sigortalının bir kaza sonucu yaşamını yitirmesi ya da daimi sakat kalması durumunda tazminat ödemesi yapan sigortalardır. Poliçe kapsamında dahil edilmiş olması halinde kaza sonrası tedavi masrafları da yine ferdi kaza sigortası kapsamında değerlendirilmektedir.

Ferdi kaza tabanlı eğitim sigortalarında, sigortalı sıfatı ile poliçeyi satın alan kişinin yaşam kaybı ya da daimi sakatlık durumu mutlaka bir kazaya bağlı olarak gelişmek zorundadır. Aksi halde sigorta şirketi tarafından bir ödeme yapılmayacaktır.

Hayat Sigortaları ise; ferdi kazaya ek olarak kişinin hastalık sonucu ve ecelen yaşamını yitirmesini ve yine hastalık sonucu daimi maluliyet durumuna geçmesi halinde de tazminat ödemesi yapan sigortalardır.

Hayat sigortası tabanlı geliştirilen eğitim sigortasından tazminat ödenmesine hak kazanılması için, kişinin hayatını kaybetmiş olmasının bir kazaya bağlı olması şartı aranmamaktadır. Ecelen ve hastalık sonucu gerçekleşen yaşam kayıplarında da tazminat ödenmektedir.

Eğitim sigortasının standart ferdi kaza ve hayat sigortalarından farkı nedir?
Ferdi Kaza ve Hayat sigortalarını bir tarafa, eğitim sigortalarını diğer tarafa koyduğumuzda aralarındaki en temel fark tazminatın ödenme şeklidir.

Ferdi Kaza ve Hayat sigortalarında, riziko gerçekleştiğinde, yani sigortalı hayatını kaybettiğinde ya da daimi sakatlık söz konusu olduğunda, sigorta şirketi poliçede belirlenen tazminatı lehdara (tazminatın ödeneceği kişidir. Poliçede özellikle belirtilmediyse, kanuni varisler lehdar kabul edilir) tek bir ödeme ile öder ve poliçe sona erer.

Eğitim sigortalarında ise temel amaç, çocuğun eğitim hayatına devam etmesidir. Bu yüzden tazminat tek seferde ödenip poliçe sonlandırılmaz. Yine poliçe düzenlenme aşamasında belirlenen süre boyunca dönemsel olarak ödenir. Böylece çocuğa miras gibi bir anda tek bir büyük para kalması değil, süreye yayılmış bir gelir akışı sağlanmış olur.

Eğitim sigortalarında poliçeye lehdar olarak tanımlanacak çocuk için bir üst yaş vardır. Diyelim ki bu üst yaş 25 ve eğitim hayatını güvence altına almak istediğimiz çocuğun da yaşı 7 olsun. Bu durumda bizim poliçe süremiz en fazla 18 sene olabilecektir.

Ödenecek tazminat nasıl belirlenmektedir? Şöyle ki, biz çocuğumuz için senelik 20.000.-tl lik bir geliri garanti altına almak istiyoruz diyelim. Bu durumda bizim poliçemizin bize sunacağı tazminat 18 sene x 20.000.-tl = 360.000.-tl olacaktır. Bunun karşılığı oluşacak primi ödediğimiz anda poliçe başlayacaktır. Poliçe başladığı andan itibaren vefatın meydana gelmesi ile poliçe bitimine kadar kalan süre boyunca sigorta şirketi o tazminatı ödeyecektir.

Eğitim sigortası ürününü sunan her şirketin özel şartları elbette kendine has özellikler barındırmaktadır fakat en temel hatları ile ürünün temel çalışma prensibi bu şekildedir.

Daha detay bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sorularınızı iletmenizi rica ediyorum.

İyi eğitim temelinde aydınlık yarınlar yaşamak umuduyla güzel günler diliyorum.

Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir