FERDİ KAZA SİGORTASI NEDİR?

Hepimiz her zaman sağlıklı ve güven dolu bir hayat yaşamak istiyoruz. Bunu sadece kendimiz için değil ailelerimiz, sevdiklerimiz için de istiyoruz. Onların güvende olmalarını sağlayabilmek adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Fakat hayat bize yaşattığı güzel anlar kadar kötü sürprizler de sunabiliyor. İrademiz dışında ani ve beklenmedik kazalarla karşı karşıya kalınabilir. Tehlikeli durumların oluşabileceği bu gibi riskler karşısında yaşayacağımız üzüntünün yanı sıra, yaraları sarmak için yapmamız gerekecek yüksek masrafları karşılamaya gücümüz yetmeyebilir ya da bizi zora sokabilir.

Maddi ve manevi olarak bizi etkileyebilecek risklerin ortaya çıkaracağı zararlardan korunabilmek adına bir takım önlemler almak isteriz. Bu tedbirlerden biri de hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyabilmek adına satın alabileceğimiz ferdi kaza sigortalarıdır.

Ferdi kaza sigortasının bize sağladıkları teminatlardan bahsedecek olursak;

Vefat
Yolda yürürken, araç içerisinde seyahat halindeyken veya herhangi bir farklı zamanda meydana gelecek kazanın sonucu oldukça kötü olabilir ve hatta ve yaşam kaybı gerçekleşebilir. Bu durumda kişinin vefat etmesi nedeniyle geride kalanlar maddi kayba da uğrayacaklardır. Ferdi kaza sigortalarının sağladığı vefat tazminatı ile geride kalan aile bireylerinin, yasal mirasçılarının veya poliçede özellikli belirlediği kişilerin hayat standartlarının düşürülmeden devam etmesi sağlanır. Bu tazminat poliçede belirlenen teminat ile sınırlı olup sigortalı ve acente tarafından karşılıklı konuşularak belirlenir.

Sürekli sakatlık teminatı
Yaşadığımız talihsiz kaza sonucu öncelikle bir tedavi süreci başlar. Uygulanan tedavi tamamlandıktan sonra vücudumuzda kalıcı hasarların oluşması halinde devamlı maluliyet (sürekli bir sakatlık) oluşması durumunda poliçede belirlenen limitler çerçevesinde sigorta şirketinden tarafımıza bir ödeme yapılır. Yapılacak olan bu ödeme devamlı maluliyetin önem ve oranına göre değişiklik gösterir. Ayrıca kaza tarihinden itibaren 2 sene içerisinde sürekli sakatlığa maruz kalması veya kazadan hemen sonra bu durumun tespiti gerekir.

Tedavi masrafları teminatı
Kaza sonrası hastane giderleri, doktor ücreti, röntgen, ilaç ücreti gibi (nakil ücretleri hariç) tüm tıbbı ihtiyaçlar poliçede bulunan tedavi teminatından talep edilir. Tedavi teminatının poliçedeki limiti, sürekli sakatlık ve vefat teminatı bedellerinin % 10’u kadardır ve bu oranı aşamaz.

İş göremezlik teminatı
Geçirdiğimiz kaza sonrasında iyileşene kadar işimize devam edemeyebiliriz. İşe gidemediğimiz günlerde, çalışamadığımız her gün için poliçede belirtilen teminatlar dahilinde tazminat ödemesi yapılır. Bu teminatı isteğe bağlı olarak poliçeye ekletebiliriz.

Ayrıca poliçe içerisinde yer almayan fakat ek ücret ödeyerek sahip olabileceğimiz aşağıdaki riskleri de poliçemiz içerisine dahil edebiliriz.

Motorsiklet ve bisiklet kullanma esnasında geçirebileceğimiz kazalar,
Deprem, Sel, heyelan ve yanardağ püskürmeleri sonucunda oluşabilecek kazalar,

Spor yaparken geçirilen kazalar (sporu meslek olarak yapanlar hariç)

Ferdi kaza poliçesinin primi, sigortalanacak kişinin yaş ve meslek özellikleri göz önünde tutularak belirlenir. 16 yaşından küçükler ile genel uygulamada 65 yaşında büyüklere poliçe yapılamamaktadır. Ödenecek tazminat tutar limitleri de sigortalının ihtiyaç durumu göz önüne alınarak sigorta acentesinin de doğru yönlendirmesi ile birlikte karşılıklı belirlenir. Başımıza gelebilecek risklerin oluşturacağı mali yükü büyük bir ölçüde azaltan bu poliçeler oldukça düşük primlere yapılmaktadır.

Kazasız ve sağlıklı günler dilerim.

Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.

1 Comment

  1. Asilhan Bilâl

    28 Ekim 2017 at 19:20

    Ferdi kaza sigortası gerçekten şart..
    İnsan başına gelince keşke yaptırsaydım diyor; ama bu keşke zamanı geriye getirmiyor..
    Bir daha ‘keşke’ dememek için tedbirimi alacağım..

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir