Sigorta Sektöründeki Aktörler

 Sigortalı yaşantımızda karşılaşıyor olduğumuz aktörlerin görevleri ve süreçteki yerleri konusunda bilgi paylaşmak istiyorum. Çünkü hangi görev kime aittir noktasına hakim olmazsak özellikle hasar zamanlarında bazı yanılgılara düşebiliyoruz. Bunun önüne geçebilmek için kısa kısa üzerinde durmakta yarar var.

Sigorta Şirketleri

 Satın aldığımız poliçelerin bir tarafı biz (sigortalılar) iken diğer tarafı da sigorta şirketidir. Yani bizim esas muhattabımız, poliçe satın alarak, üzerimizdeki riski devrettiğimiz kurumlardır.

Ana işlevleri, hangi risklere karşı güvence verilip verilmeyeceğini, ve bu riskleri sigortalının üzerinden devralmasının bedelini (primi) belirlemektir.

 Bunun yanında; toplanan primlerin finansal açıdan yönetimi, hasar yaşayan sigortalıların tazminatlarının ödenmesi süreçlerinin yönetimi, sektörü suistimal etme girişimlerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, rücu işlemleri ile hasarlarda kusurlu-kusursuz tarafların belirlenebilmesi altyapısının yönetimi gibi pek çok işlevleri vardır. Diğer tüm aktörler bir şekilde sigorta şirketleri ile temas halinde, onunla yapılan anlaşmalara bağlı olarak faaliyet göstermektedirler.

Kısacası, tüm sektörün en doğru şekilde yönetilebilmesi için, iyi niyet prensibini ön planda tutarak bir sistem kurmak görevinde olan, sektörün belirleyici kurumlarıdır.

 Sigorta Acenteleri

Sigorta şirketleri ile sigortalıları bir araya getiren aracı kurumlardır. Sektörün en önemli ve aktif aktörleri acentelerdir. Hem sigorta şirketlerinin hem de sigortalıların doğru sözleşmeler ile bir araya gelebilmesini sağlarlar.

Sigortalının ihtiyacının doğru belirlenmesi, doğru teminatların en uygun fiyatla satın alınabilmesi için ilk koşuldur. Sigorta acentelerinin varlığının, sigortalı açısından ilk sebebi budur. Daha sonra, yine sigortalının hasar süreçlerinde doğru bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi noktasında acenteler ilk temas noktasıdır.

 Sigorta şirketleri açısından da, doğru poliçelerin yapılması, suistimallerin önüne geçilebilmesi için ihtiyaç duydukları hayati birimlerdir. Bunun yanında ürünler için doğru fiyatlandırmaların yapılabilmesi için gerekli verilerin piyasadan toplanabilmesi, geribildirimlerin alınabilmesi için de acentelerden yararlanmaktadırlar.

Hem sigortalı hem de sigorta şirketi açısından, çalıştıkları acenteler konusundaki tercihleri, kendileri için çok belirleyici olacaktır.

Sigorta acenteleri de hem bilgi açısından donanım sahibi olmak adına kendini geliştirmeli, hem de bu bilgileri uygulamaya geçirebilmek adına teknolojiyi takip ediyor olmalıdır.

Eksperler

 Belli konularda söz sahibi olabilecek ve durum tespiti yapabilecek düzeyde uzmanlaşmış kişilere eksper denir. Sigorta sektörü için de, sigortalanacak kıymetin doğru değerinin tespiti ya da oluşan hasarının oluş şekli ve meydana gelen hasarın miktarının hesaplanması gibi görevleri olan kişilerdir. Suistimallerin önüne geçilebilmesi için en önemli katkıyı eksperler verir. Sigorta şirketlerinden bağımsız olarak çalışırlar. Dolayısıyla, direkt sigorta şirketine hizmet etmezler, objektif olarak durum tespiti yaparlar.

Eksperler, yaptıkları analizler açısından hem müşteri memnuniyetinin sağlanması, hem de haksız yere bir kazanç elde edilmesinin önüne geçilmesini hedeflemek zorundadırlar.

Anlaşmalı Kurumlar

Sigorta şirketlerinin hasar süreçlerinde sigortalılara hizmet sunan birimlerdir. Tamir servisleri ve sağlık kurumları anlaşmalı kurumlar olarak görev yaparlar. Sigortalılar, hasar zamanında direkt bu kurumlardan hizmet almayı tercih ederse, kurumlar fatura bedellerini sigorta şirketinden alırlar.

Anlaşmalı olmayan kurumlarda da geçerli olan bir sigorta sözleşmesine sahipsek, o zaman tek sıkıntı, kurum sigorta şirketi ile anlaşma yapmamış olması nedeniyle, hizmetin bedelini kuruma sigortalı ödemek durumundadır. Daha sonra gerekli evraklarla sigorta şirketine başvurarak ödediği paranın tazmin edilmesini talep edecektir.

Önce faturayı ödeyip, sonra sigorta şirketinden tazminat ödemesi almak şeklinde süreci uzatmamak için, sigorta şirketlerinin anlaşmalı kurum ağı, sigortalılar için önemlidir.

Asistan Hizmeti Veren Kuruluşlar

Sigortalılara, hasar zamanında ihtiyaç duyulan acil yardım hizmetlerini sunmak adına görevlendirilmiş birimlerdir. Araçlarımız için çekici sağlanması, kiralık araç organizasyonu, konut ve işyerleri için çilingir, camcı, tesisatçı gibi hizmetlerin sağlanması, ya da ambulans ulaştırılması gibi acil hizmetleri organize eden kuruluşlardır.

Tüm bu temel aktörler bir şekilde sigorta şirketleri ile bağlantılı çalışmaktadır. Fakat sigorta acenteleri, sigortalılar ile direkt temas kuran ve esas köprüyü oluşturan birimlerdir. Gerçek işlevleri poliçenin satılmasından sonra başlar. Eğer yetkin ve bilgi sahibi bir acente ile yola çıkarsak, satın alacağımız poliçeler, diğer tüm birimler ile sorunsuz bir sigortalı hayat geçirmemizi sağlayacaktır.

 Küçük bir bilginin sağlayacağı kazanım, çoğu zaman pek çok maddeden sağlanmak istenenden daha fazladır. Bilgi ve güzellik dolu günler dilerim.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir