Devlet Destekli Alacak Sigortası

Öncelikle herkese çok güzel bir yeni yıl olmasını diliyorum. Karamsarlıklardan uzak, sorunların doğru tespit edilip, gerçekçi çözümlerin ortaya konacağı gelişmelerin yılı olmasını temenni ediyorum.

2019 senesinin ocak ayında gündem, DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI ile açıldı diyebiliriz.

Senenin ilk iş gününden bu yana gerek internet ortamından gerekse de firma yöneticilerinden gelen telefonlarla pek çok sorular aldım. Aslında henüz sigorta şirketleri tarafından satışa sunulmuş bir ürün yok. Fakat ilgi çok, soru çok. Bunun sonucunda da her zaman olduğu gibi yine bilgi kirliliği oluşmaya başladı. Bir nebze olsun bunun önüne geçebilmek adınan ocak ayı makalemde bu konuyla ilgili, en azından temel bilgileri aktarmak istedim. Daha detaylı bilgiler için önümüzdeki günlerde netleşecektir. Yine sorularınız olursa yanıtlamaya çalışacağım.

22.06.2018 tarihinde yayınlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karar’a istinaden 01.01.2019 da ilgili ürünün tarife ve talimat tebliği yayınlandı. Bu tebliğe göre ürünün temel işleyiş şekli, teminat verilebilme kriterleri, verilecek teminatlara ilişkin azami primler, vs belirlenmiş oldu.

Sigortanın konusu nedir?
Firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış, yurtiçi vadeli satışlardan doğan alacakların tahsil edilememe riskini güvence altına almaktır.

Poliçenin tazminat ödemesi için, bize borcunu ödeyememiş olan firmanın, hukuki açıdan iflas, konkordato, tasfiye gibi bir duruma düşmüş olması gerekmektedir.

Bu poliçeyi kimler satın alabilecek?
Öncelikle KOBİler (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) için devreye girecek. Yıllık cirosu en fazla 25 milyon TL olan işletmeler poliçe satın almak için başvurabilecek. Daha büyük firmalar için şu aşamada poliçe düzenlenmeyecek.

Ayrıca poliçe talep eden firmanın, başvuru tarihinden en az 2 sene önce kurulmuş olma şartı da aranacak kriterlerden biri olacak.

Tüm müşterilerimizden alacaklarımız teminat altında
olacak mı?

Hayır. Öncelikle teminat verilecek alıcıların bir risk sorgulaması yapılacak. Son yıllarda hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız FINDEKS sorgulaması tarzı bir sorgulama yapılarak teminat altına almak istediğimiz ve alacağımızın bulunduğu firmanın risk kriter notu belirlenecek. Sorgulaması yapılan firma için 1 (çok düşük risk) ile 6 (yüksek risk) arasında bir risk değeri verilecek. 6 notu alan firmalar için teminat verilmeyecek. 1 ile 5 arasında notu alan firmalara da riskine uygun bir primlendirme yapılarak teminat sağlanabilecek.

Poliçe için ödenmesi gereken prim ne kadar olacak?
Teminat altına alınacak olan firmaların risk dereceleri, alacaklarımızın miktarı, bizim firmamızın yıllık ciro rakamları primlerin belirlenmesinde rol oynayacak.

Alıcı başına en fazla 300.000.-TL ye kadar teminat sağlanabilecek.

Bununla birlikte, skor belirlenmesi için yapılacak sorgulama işlemleri de, sorgulaması yapılacak her bir firma için 10.-TL olarak tahsil edilecek. Skorlama sonrasında poliçenin satın alınıp alınmayacağından bağımsız olarak bu bedel sigorta şirketleri tarafından tahsil edilecek.

Bundan sonraki ticari hayatımızda oldukça önemli bir yeri olacağına inandığım Devlet Destekli Alacak Sigortası ürünü ile ilgili kısaca bu bilgileri paylaşabilirim sizlerle.

İş hayatımızdaki ön görülmeyen tahsilat risklerinden bir parça da olsa bizleri koruyabilirse, finansal problemlerden sıyrılarak asıl faaliyet konumuza odaklanabiliriz. Böylece daha verimli çalışma imkanı bulup, yaptığımız işlerden de daha fazla keyif alabiliriz diye düşünüyorum.

Çok kısa bir zaman içinde şirketlerin ürünleri de satışa hazır olacaktır. Daha detaylı bilgi ihtiyacı içinde olanlar, sorularını iletebilirler.

Güzel bir yeni yıl olması dileklerimi yineliyorum.

Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir