ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARINDA VERGİ AVANTAJI

Özel sağlık sigortalarına olan talep her geçen gün artıyor. Yakın çevremizden daha sık duymaya başladığımız sağlık sorunları, bu ürünlere olan ihtiyacın farkına varılmasını sağlıyor.

Kamu sağlık kuruluşlarından alınan hizmetin kalitesinin düşük olması ya da beklentiyi karşılamaması, sosyal güvenlik sistemine olan güvenin azalması da sağlık hizmeti için özel kurumlara yönelme gereksinimi doğurmaktadır.

Bununla birlikte, bazı şirketlerin, çalışanlarına daha iyi özlük hakları sunmak adına, özel sağlık sigortaları yapmaktadırlar. Bu da özel sağlık sigortası bilincini arttırmakta yarar sağlamaktadır. Şirketlerin çalışanlarına yaptıkları ve genelde grup poliçeleri olarak düzenlenen bu poliçelerin, bireysel özel poliçelerden bazı farklılıkları olmaktadır. Bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken bu farklılıklar ile ilgili olarak daha sonra başlı başına bir yazı hazırlamayı planlıyorum.

Bu yazımda değinmek istediğim konu, özel sağlık sigortalarının vergisel boyuttaki avantajları olacak. Özel sağlık sigortası, hayat sigortası gibi ürünler için vergi avantajından yararlanarak, bu ürünler için ödediğimiz primin reelde daha düşük olmasını sağlayabiliriz.

Özel sağlık sigortası vergi avantajı nedir?
Hepimiz aylık kazancımıza bağlı olarak devlete bir vergi ödemekteyiz. Devlet de bazı konularda teşvik sağlamak için, ödüyor olduğumuz bu vergiler üzerinden bazı indirimler yapmaktadır. Özel sağlık sigortalarına ödediğimiz primler bu vergilere konu olan indirim kalemlerinden biridir. Diğer bir deyişle, ödediğimiz özel sağlık sigorta primlerini, ödemekle yükümlü olduğumuz vergiden indirebilmekteyiz.

Vergi indiriminden kimler faydalanabilirler?
Bordrolu olarak ücret alanlar ile beyannameye tabi gelir vergisi mükellefi olan kişiler bu indirimden faydalanabilmektedirler.

Vergi indiriminden yararlanacak olan kişiler, kendilerine, eş ve çocuklarına yaptırdıkları poliçe primlerini vergi avantajı olarak kullanabilirler. Fakat aile bireylerinin, kişi ile aynı poliçede sigortalı olması gerekmektedir.

Bununla birlikte, net ücret üzerinden anlaşma yapılmış olması durumunda, vergi matrahındaki değişimler, çalışanın alacağı maaşı etkilemeyeceği için, reelde bu avantajdan yararlanamamış olmaktadırlar.

Vergi avantajından yararlanabilmek için, poliçe ile birlikte, ödenen prime ilişkin makbuz ya da banka dekontunun da ibraz edilmesi gerekmektedir. Bordrolu çalışanlar bu işlemi muhasebe ya da insan kaynakları departmanı üzerinden işleme alacaklar, beyannameye tabi gelir elde edenler ise Gelir Vergisi Beyannamesinde belirteceklerdir.

İndirim miktarı nasıl hesaplanır?
Bordro ile ücret alanlar için: Primlerin ödendiği ayda elde edilen gelirin %15 inden fazla olmayacak şekilde ve yıllık olarak da asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde özel sağlık sigorta primlerini vergi matrahından düşebilirler.

Örneğin; kişinin aylık brüt ücreti 5.000.-tl , aylık brüt asgari ücret 2.000.-tl , gelir vergisi oranı %15 ve sağlık sigortası aylık primi de 400.-tl olduğunu varsayalım. Diğer tüm detayların (kesintiler, vs) olmadığını kabul edelim.

Ödenen sağlık sigortası primi, aylık brüt asgari ücretin altında kalmakta olduğu için, asgari ücret üst sınırı açısından tüm primi indirim konusu yapabileceğimizi anlıyoruz.

Aylık brüt maaş olan 5.000.-tl’ nin %15’i de 750.-tl yapacağı için, sağlık sigortası için ödenen aylık primin (400.-tl) bu üst sınırın da altında kaldığını görüyoruz. (Örneğin aylık prim 400.-tl değil de 1000.-tl olsaydı, bunun en fazla 750.-tl’lik kısmını vergi matrahından düşebilecektik.)

Bu durumda ödenecek vergi:

(5.000 – 400) x %15 = 690.-tl olacaktır.

Halbuki, özel sağlık sigortası primini düşmemiş olsak ödenmesi gereken vergi 5000 x %15 = 750.-tl olacağı için 60.-tl’lik bir vergi avantajımız söz konusudur. Yani aylık sağlık sigortası primimiz reelde 400.-tl değil, 340.-tl olmaktadır.

Beyannameye tabi gelir mükellefleri için: Aynı mantıkla çalışmakta olup, yıllık gelirin %15’ini ve yıllık brüt asgari ücret rakamını geçmeyecek şekilde özel sağlık sigorta primini gelir vergisinden indirebilirler.

Konu ile ilgili daha detaylı sorularınızı iletişim bilgilerimden iletebilirsiniz.

Sağlık dolu günler dileklerimle.

Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir