ÇAPA KOLEJİ

Eğitimdeki hedefleriniz nelerdir?
Akademik başarısı yüksek, yabancı dille ilgili yetkinliklere sahip, öğrenmekten yaşam boyu kopmayan, etkili iletişim kurabilen, her yönüyle nitelikli bir yaşam süren, ülkesine ve insanlığa yarar sağlamak için gereken beceri, tutum ve sosyal becerileri kazanmış bireyler yetiştirmektir.

Eğitim kadronuzu oluştururken nelere dikkat edersiniz?
Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, akademik yaşamında başarı gösteren, yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirmiş, eleştirel düşünebilen, sosyal becerileri gelişmiş, etkin iletişim kurabilen, eğitim teknolojilerini etkili kullanabilen, saygı, hoşgörü ve kişisel disiplin ilkelerine bağlı, yaratıcı ve yeniliklere açık bir biçimde mesleğini devam ettiren, sorumluluk sahibi, ekip çalışmasına yatkın, demokratik lider niteliklerine sahip, yaşamı boyunca insanlığa yararlı olmayı amaçlayan eğitmenlerden oluşmasına dikkat etmekteyiz.

Eğitim ve teknoloji arasında nasıl bir işleyiş içindesiniz?
Eğitim teknolojilerindeki gelişmeler,  teknoloji birimimiz tarafından takip edilmektedir. Teknoloji biriminde görev alan yöneticilerimiz bir çok eğitim almaktadırlar. Bu eğitimler sonucunda gerekli materyalleri özenle seçmekte ve alan uzmanlarıyla paylaşımlarda bulunarak çalışmalarına devam etmektedirler. Robot kulüplerimiz, laboratuvarlarımız, sınıflarımız, zihinsel gelişim atölyelerimiz, akıl oyunları etkinliklerimiz, kulüplerimizdeki çalışmaların tamamında eğitim teknolojileri etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Okulunuzda yabancı dil eğitimi veriliyor mu? Veriliyorsa nasıl bir yol izliyorsunuz?
Yabancı dil eğitimimiz kur sistemine göre geliştirilmiştir. Online English sistemiyle yabancı eğitmenlerle konuşarak İngilizceyi ilerletme imkanı sağlanmaktadır. Yaz tatilinde düzenlenen programlarda yaşamın her alanında yabancı dilin etkili kullanılması için geziler ve sosyal etkinliklerde öğrenci ve eğitmenler  sadece İngilizce konuşarak çalışmalarını tamamlarlar.

Size göre; diğer okullardan farkınız nedir?
Akademik başarıda ölçme değerlendirme ve etüt sistemimizin öğrencinin başarısını desteklemesi sosyal etkinliklerin planlı ve kazanımlara dayalı bir şekilde gerçekleştirilmesi, rehberlik biriminin yaptığı çalışmalar, eğitim teknolojilerini yakından takip etmemiz, değerler eğitimini gelişim seviyelerine göre geliştirerek öğrencilere kazandırmamız gerekenleri daha iyi bir şekilde sunmamız.

Veliler çocuklarını size neden göndermeli?
Bizim kurumlarımızda önce öğrenci  ve velimizi yakından tanımak çok önemlidir. Öğrenci yakından tanındıktan sonra ihtiyacı olacak çalışmalar belirlenerek öğretmen ve yöneticilerimiz çalışır bilgi akışı doğru ve hızlı sağlandığı için öğretmenler, yöneticiler ve diğer birimler iyi bir ekip çalışması ortaya çıkarırlar. Gelişen çağın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde teknolojiyi yakından takip ederek öğrencilerin gelişim özelliklerine göre öğrencimizin akademik başarı ve duygusal sosyal gelişimini destekleyecek uzman eğitmenlere emanet etmek için velilerimiz bizleri tercih etmektedir.

Velileriniz üzerlerine düşen görevleri sizce yerine getiriyorlar mı?
Bazen ebeveyn rolleri ile ilgili eksikler ya da yanlışlar, ihmaller yaşansa da rehberlik birimimiz aile eğitimleri ve seminerleriyle, etkinliklerle okul yöneticileri ve öğretmenleri, öğrenci, aile işbirliğinin önemini vurgulayan çalışmalar yapmaktadırlar. Bu da ebeveyn rollerinin daha sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktadır.

Okulunuzda ne gibi sosyal faaliyetler yapılıyor?
Okulumuz bünyesinde bilim şenliği, kariyer şenliği, ailemle güçlüyüm etkinliği, kariyer etkinlikleri, tarih temalı kültür haftası, dil temalı kültür haftası, sağlık haftası, kültürel geziler, sanat atölyeleri, spor etkinlikleri gibi sosyal etkinliklerimiz öğretmenler  ve öğrenciler için oldukça renkli geçmektedir.

Geçmiş nesillere baktığımızda gelecek nesilleri nasıl tanımlarsınız?
Akıllı telefonlar, tabletler bu  kuşağının simgeleri gibi. Daha çok internet üzerinde sosyalleşmeyi tercih eden, sosyal medyayı çok aktif şekilde kullanan bir kuşakla karşı karşıyayız. Biraz da teknolojiyle olan güçlü bağlarından kaynaklı, pek çok işi aynı anda yapmayı seviyorlar. Her şeyi çabuk tüketiyorlar. Bu kuşağın özelliklerine göre eğitim hedeflerinin analizinin iyi yapılması gerekmektedir.

Şimdiki sınav sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sınavlar hayatımızda hep var olan bir gerçeklik. Sınavlara iyi hazırlık yapılmasını sağlayacak eğitim kurumları geliştirilmeli.Sınav sisteminin avantajları ve dezavantajları çok fazla, önemli olan öğrencinin bunları iyi tanıyıp başarıya odaklanması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanı olsaydınız neler yapardınız?
Eğitim hedeflerimizi oluşturulurken toplumun ihtiyaçları, eğitim programındaki konu alanının özellikleri, eğitilecek bireylerin gelişim düzeyleri, bireylerin eğitim ihtiyaçlarının analizlerinin doğru yapılmasını sağlayacak ekipler kurulmasını sağlardım. Eğitim felsefemizle pratikteki uygulamalarımızı karşılaştırıp gereken eğitim teknolojileri desteği, yönetici ve öğretmen hizmet içi eğitimlerini arttırıp uygulamaların geliştirilmesi için araştırma geliştirme programlarını sistemli bir şekilde yürütürdüm.

Eğitim hakkında söylemek ya da eklemek istedikleriniz varsa nelerdir?
Yeni yetişen kuşakların eğitim ihtiyaçları doğru analiz edilmeli, eğitim teknolojilerinden faydalanılarak çocuklarımızın duygusal sosyal gelişimleri desteklenmeli ve çocuklarımıza güvenerek yarınlara umutla bakmalıyız.

 

Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir