BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

Bireysel Emeklilik Sistemi, isminden dolayı emeklilik dönemine odaklanmamızı sağlasa da, aslında bir tasarruf sistemi olma özelliğini unutmamak gerekir.

Bireysel Emeklilik Sistemine Devlet Desteği

Bireysel Emeklilik Sistemi, isminden dolayı emeklilik dönemine odaklanmamızı sağlasa da, aslında bir tasarruf sistemi olma özelliğini unutmamak gerekir. Disiplinli tasarruf etmek ve bu tasarruflara, fon getirisi dışında ,devletin katkısı ile azami gelir elde etmek Bireysel Emeklilik Sisteminde mümkün.

01.01.2013 tarihinden itibaren, bireysel emeklilk hesaplarına yatırılan katkı paylarına devletin teşvik yöntemi değişecektir.

Şu an yürürlükte olan sistemde bireysel katılımcılara devlet teşviği, sadece gelir vergisi mükellefi olmaları durumunda sağlanabilmekte ve teşvik net maaşlarının artması şeklinde sunulmaktadır. 01.01.2013 tarihinden itibaren artık yatırdığımız katkı payını gelir vergisi matrahından düşmeyeceğiz. Bu tarihten sonra, herhangi bir işlem yapmamıza gerek kalmadan, yatırdığımız aylık tutarın %25 i kadar bir tutarı devlet teşvik olarak hesabımıza ek olarak açılacak bir alt hesaba yatıracaktır.

Gelir vergisi mükellefi olsun olmasın, tüm katılımcılar bu teşvikten yararlanabilecek ve devlet katkısı sistem içinde kalıp değerlenmeye devam edecektir.

Bu değişiklik, sisteme uzun vadeli  tasarruf ve yatırım amaçlı giriş yapan katılımcılar için büyük avantaj getirmektedir. Çünkü, yatırdiğımız para, daha ilk andan itibaren %25 lik bir getiriye sahip olarak büyüyecektir. Ve bireysel emeklilik fonlarının vergiden muaf olması özelliği ile, hem bizim yatırdığımız katkı payının hem de devletin teşvik tutarının, kesintiye uğramamış getirileri, bir sonraki ay yeniden değerlenecektir. Bileşik faiz mantığında düşünüldüğünde bu yeni sistemin birikimlerimizin artmasında katkısı çok daha net görülecektir.

Devlet  Katkısı Sınırsız mı?

Devletin bir sene içinde katılımcılara sunacağı %25 lik teşvik miktarı, azami olarak yıllık brüt asgari ücretin %25 i ile sınırlı olacaktır. Bu tutar, her bir sözleşme için ayrı ayrı hesaplanmayacaktır. Bir katılımcının, sistem içinde sahip olduğu tüm sözleşmelerinden elde edeceği toplam teşvik tutarı için üst limittir.

Peki sistemden erken ayrılmamız durumunda nasıl bir uygulama yapılacaktır?

Devlet bu teşviği, katılımcının emeklilik hakkını kazanana kadar (120 ay sistemde bulunmak ve 56 yaşını doldurmuş olmak) sistemde kalacağı varsayımıyla vermektedir. Erken çıkışlarda bu teşvik tutarı, 01.01.2013 tarihinden itibaren sistemde kalınan süreye göre değişen oranlarda hak edilmektedir. Geçen süre ve hak edilen oranlar aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Sistemde kalınan süre
(yıl)

0-3

3-6

6-10

10+

Emekliliğe hak kazanıldığında

Hak edilen oran
(devlet teşviği tutarı ve varsa getirisinin)

0

%15

%35

%60

%100

Yeni uygulamanın başlayacağı 01.01.2013 tarihinden önce sisteme girmiş mevcut katılımcıların sistemde geçirdikleri sürenin de bir avantajı olacak. Devlet Katkısını hak etmelerine ilişkin süreye, 01.01.2013 tarihinden itibaren 3 yıl sistemde kalmak koşulu ile 3 yılın sonunda bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki süreler eklenecektir.

01.01.2013’den önce sistemde geçirilen süre
(yıl)

3-6

6-10

10+

Kazanılan süre
(yıl)

1

2

3

Güzel bir emeklilik dönemine, iyi değerlendirilen bir tasarruf ve yatırım dönemi ile ulaşılabileceği unutulmamalıdır. Bu süreçlerin başarısı da detaylarda saklıdır. Elimizden geldiğince tüm detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Özgür Muharrem ŞİŞİK

www.kavramsigorta.com.tr

Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir